Medlem I Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna i Sverige.Per Ulvelid

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare.
Har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrin i Göteborg. Erfarenhet och kunskap kring bland annat: sorg, ångest, oro, depression, trauma, relationsproblem, separationer, existensiella frågor, psykos, missbruk, tvång mm både i psykoterapier som i handledningssituationer.

Psykoterapi:

Som människa stöter man på svårigheter i livet vilka kan vara svåra att hantera och-eller förstå på egen hand eller tillsammans med vänner och-eller familj. Då kan det vara bra att söka professionell psykoterapeutisk hjälp. Psykoterapeutiska samtal är bland annat tillsammans under en kortare eller längre tid utforska de aktuella svårigheterna som som ställer till det nu och utforska de bakomliggande orsakerna till dina svårigheterna och-eller symtom som gör livet svårt. Via psykoterapeutiska samtal skapa en meningsfull förståelse för dig i din livssituation. Vilket i sin tur ger möjlighet till en större frihet i dina livsval, nu och i framtiden. 

Mötet och relationen är alltid i centrum. Det är där arbetet sker och utveckling möjliggörs.

Jag utgår i mitt arbete från relationell psykoterapi på psykodynamisk och psykoanalytisk grund. 

Handledning:

Jag erbjuder relationell handledning / konsultation på psykodynamisk och psykoanalytisk grund för personal i det dagliga klientinriktade arbetet, både individuellt som grupp. Jag har utgångspunkt i det gemensamma arbetet under handledningen, på gruppens och individens arbete. Det vill säga: främja och stimulera utveckling och tillväxt för gruppen, individen och klienten. Erfarenhet av handleda inom socialtjänsten, idéburna verksamheter och inom psykiatrin.

Publikationer:

Tanker om psykoseterapi i et relasjonelt perspektiv.                     Dialog. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. SEPREP  Juni 2013

Tid att åldras tillsammans med patienten. Det gemensamma åldrandet.                                                                                         Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning. Juni 2011

Self-disclosure, självavslöjande "Människan är oundvikligen subjektiv" Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning             November 2010