Per Ulvelid

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare.
Har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrin i Göteborg. Erfarenhet och kunskap kring bland annat: psykos, missbruk, tvång, ångest, depression, trauma mm både i handledningssituationer som i psykoterapier.

Psykoterapi:

Jag erbjuder relationell psykoterapi på psykodynamisk och psykoanalytisk grund. Vilket innebär att relationen är i centrum, det gemensamma arbetet är av vikt för att öka förståelsen, för sig själv och andra. Mentaliseringsförmågan är viktig i mitt arbete. 

Handledning:

Jag erbjuder relationell handledning / konsultation på psykodynamisk och psykoanalytisk grund för personal i det dagliga klientinriktade arbetet, både individuellt som grupp. Jag har utgångspunkt i det gemensamma arbetet under handledningen, på gruppens och individens arbete. Det vill säga: främja och stimulera utveckling och tillväxt för gruppen, individen och klienten.

Publikationer:

Tanker om psykoseterapi i et relasjonelt perspektiv.                      Dialog. Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. SEPREP  Juni 2013

Tid att åldras tillsammans med patienten. Det gemensamma åldrandet.                                                                                         Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning.                     Juni 2011

Self-disclosure, självavslöjande "Människan är oundvikligen subjektiv"    Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning             November 2010